ePortal - Portal servicii electronice

ePortal

Consiliul Județean
Caraș-Severin

Portal de servicii electronice oferite cetatenilor.
Soluția este integrata 100% cu sistemul de management de documente DocManager.

Servicii electronice

Servicii electronice oferite cetățenilor.

 • Arhitect Șef
 • Cerere - pentru emiterea Certificatului de urbanism
 • Cerere - pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de urbanism
 • Cerere - pentru prelungirea valabilitatii Autorizatiei de construire/desfiintare
 • Comunicare - privind începerea lucrărilor de construire/desființare
 • Comunicare - privind încheierea lucrărilor de construire/desființare
 • Cerere - pentru emiterea Avizului de oportunitate
 • Cerere - pentru emiterea Avizului Arhitectului Șef
 • Declaratie fiscala - privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire
 • Cerere - pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei
 • Solicitare recepție
 • Președinte
 • Petiție
 • Solicitare informații din arhivă
Informaţii de interes public

Depunerea o solicitare conform legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public

Căutare sau verificare document

La depunerea unei cereri, cetatenii primesc un numar de inregistrare/cod, informaţie necesara sistemului de urmărire a stadiului documentelor.

Depunere online fără cont

Depunerea electronică a unei solicitari fara autentificare. Soluția este integrata 100% cu sistemul de management de documente DocManager.

Petiție electronică

Depunerea de petiții conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare.

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 www.poca.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.