Politica de confidentialitate

Actualizată la: 06.11.2023

 

Politica de confidențialitate

 

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

 

 1. INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN, procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul website-ului atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

 

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică.

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii prevăzuți de această politică de confidențialitate și cu furnizarea datelor cu caracter personal, nu utilizați acest website sau serviciile oferite de acesta.

 

 Pentru a urmări mai ușor informațiile, ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN”, „Instituția”, „Autoritatea județeană a administrației publice locale”, „noi”, „nostru”, „noastră” etc, iar la dumneavoastră folosind termenii „utilizator” sau „vizitator” al website-ului.

 

www.cjcs.ro este website-ul oficial al CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN creat pentru asigurarea unei mai mari transparențe, o mai bună înțelegere de către cetățeni a activităților Autorității județene a administrației publice locale, respectiv pentru veni în sprijinul celor interesați cu informații despre serviciile publice de interes județean, realizarea atribuțiilor legale de către instituție și pentru îmbunătățirea procesului de comunicare dintre cetățeni și instituție.

Prin intermediul secțiunilor sale, website-ul oferă în mod constant, actualizat, exact și complet accesul utilizatorilor la: informații publice, acte normative, dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, hotărâri ale Consiliului Județean Caraș-Severin, informații despre structura organizatorică și funcționarea instituției, informații despre instituțiile subordonate sau constituite pe lângă instituție, anunțuri publice, reglementări și știri în legătură cu activitățile CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN, strategii și proiecte de interes general de dezvoltare pe domenii de activitate a județului Caraș-Severin în derulare, implementate sau monitorizate, respectiv oportunitățile de cooperare instituțională, economică și investiții pe plan intern și extern ale județului CARAȘ-SEVERIN și multe alte informații în legătură cu activitatea instituției.

De asemenea, în scopul unei mai bune interacționări cu cetățenii și compartimentele funcționale din cadrul instituției, respectiv al eficientizării procesului de comunicare dintre cetățeni și instituție, am pus în aplicare, conform politicilor publice de transformare digitală în administrația publică din România, măsuri de digitalizare a activității instituției care să genereze îmbunătățirea actului administrativ și consolidarea unor servicii publice universal accesibile și orientate către cetățean.

Astfel, în cadrul website-ului www.cjcs.ro am implementat aplicații informatice www.eportal.cjcs.ro care facilitează, rapid și de pe orice dispozitiv, posibilitatea pentru cetățeni de a adresa și înregistra diverse cereri, sesizări sau solicitări către instituție ori de a verifica stadiul unei solicitării depuse.

Instituția nu poate garanta însă, că paginile website-ului nu conțin erori, dar vă asigurăm că depunem toate diligențele pentru remedierea lor și realizarea unei informări corecte, astfel încât toate materialele de informare și documentare gestionate, furnizate direct de către noi sau la care asigurăm indirect accesul, să fie utile și să îndeplinească exigențele așteptărilor utilizatorilor website-ului nostru.

 

CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN are sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, jud. Caraș-Severin, este Operator de date cu caracter personal și în această calitate prelucrează datele cu caracter personal ale cetățenilor, ale partenerilor contractuali, ale vizitatorilor sediului instituției, ale persoanelor care accesează website-ul nostru sau comunică cu noi pe diverse canale de comunicare (email, fax, telefon, poștă, întâlniri, participare evenimente, etc), angajați și colaboratori, alte persoane fizice, în vederea sprijinirii procesului de furnizare a serviciilor publice pentru cetățeni și a activităților suport specifice administrației publice județene.

 

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm prin intermediul website-ului nostru, modul în care utilizăm aceste informații, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către utilizatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind serviciile publice de interes județean îndeplinite de CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN sau pentru crearea contului și soluționarea diferitelor solicitări prin intermediul e-Portal.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe detalii despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui utilizator/ vizitator al website-ului CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN – www.cjcs.ro.   

 

CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor:

  - Legalitate, echitate și transparență: prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect, suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat corespunzător.

- Controlul vă aparține: în limitele legii, vă oferim posibilitatea de a examina exactitatea datelor personale, actualiza sau șterge datele pe care le-ați împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi. 

- Integritatea datelor și limitarea scopului: utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale, scopurile noastre respectând, în toate cazurile, legislația în vigoare. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

- Securitate: am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

 

 1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN colectează și prelucrează doar datele cu caracter personal pe care utilizatorii/ vizitatorii le pun la dispoziție prin accesarea și vizitarea de către aceștia a site-ului, prin interacționarea cu acesta, precum și prin alte mijloace.

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal, prin simpla vizualizare a informațiilor publicate în cadrul website-ului.

Dumneavoastră veți decide dacă doriți să interacționați cu website-ului nostru și să continuați orice acțiune care necesită furnizarea de date cu caracter personal. În acest caz, vi se va solicita furnizarea unor date cu caracter personal în timpul unui proces de înregistrare sau autentificare prin intermediul unui formular de contact, prin solicitarea dvs. de a vă crea un cont în cadrul e-Portal, prin transmiterea în format online a unei cereri/solicitări etc.

Prin urmare, prelucrăm datele cu caracter personal colectate de dvs. atunci când utilizați serviciile electronice oferite cetățenilor prin intermediul website-ului (pentru a depune o cerere sau pentru a verifica stadiul soluționării unei cereri sau starea unui document) pe baza unui cont creat în prealabil sau fără a fi necesară crearea unui cont (de ex. trimiterea unei petiții la secțiunea dedicată), respectiv atunci când utilizați formularele de contact de la secțiunile:

1. „Creează cont” sau „Autentificare” pe baza numelui de utilizator și a parolei  pentru a intra în contul deja creat  , ambele fiind necesare pentru a putea utiliza serviciile electronice disponibile în cadrul portalului electronic. În scopul înregistrării unui cont de utilizator este necesar să prelucrăm următoarele date pe care le completați în formular: numele și prenumele, CNP, domiciliu, telefon, email, parola de acces, imaginea actului de identitate încărcată în formular pentru validarea identității utilizatorului.

Secțiunea Autentificare oferă posibilitatea de resetare a parolei de acces în cazul în care utilizatorul a uitat-o, fiind necesară completarea în formular a adresei de email asociate contului sau a CNP.

2. Accesarea secțiunii „ePortal – Portal servicii electronice” și utilizarea acesteia pe baza contului de utilizator creat în scopul depunerii online a unor cereri, solicitări sau comunicări, precum:

- Solicitare nenominalizată

- Petiție

- Solicitare informații din arhivă

- Declarație fiscală privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire

- Cerere pentru emiterea Certificatului de urbanism

- Cerere pentru prelungirea valabilității Certificatului de urbanism

- Cerere pentru prelungirea valabilității Autorizației de construire/desființare

- Comunicare privind începerea lucrărilor de construire/desființare

- Comunicare privind încheierea lucrărilor de construire/desființare

- Cerere pentru emiterea Avizului de oportunitate

- Cerere pentru emiterea Avizului Arhitectului Șef

- Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției

- Solicitare recepție

Pentru a transmite și soluționa oricare dintre solicitările de mai sus, este necesar să ne furnizați în formulare toate datele solicitate și marcate ca fiind obligatorii. În funcție de tipul solicitării, datele cu caracter personal solicitate pot fi: numele și prenumele, Codul numeric personal, adresa de domiciliu, calitatea, datele dumneavoastră de contact: telefon, adresa de e-mail, ori, atunci când doriți transmiterea unei solicitări în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului: date privind proprietatea (extrasul de Carte funciară, titlul de proprietate, Fișa bunului imobil, documente cadastrale, topografice, urbanistice și alte documente tehnice), date despre imobil (pentru construire/desființare construcție și amenajări, detalii/stadiu lucrări, etc), date privind proiecte, acte administrative emise anterior pentru solicitant, și orice alte informații sau date cu caracter personal ce pot identifica o persoană fizică indicate în documentele oficiale emise de alte instituții sau autorități din țară pe care le anexați în sprijinul solicitării/ comunicării. 

3. „Petiție”,Depune o petiție” sau „Petiție electronică”, fiind necesar să furnizați în cadrul formularului următoarele date cu caracter personal ale utilizatorului solicitant: numele și prenumele, CNP, datele actului de identitate, calitatea în care reprezintă persoana juridică (în cazul în care se depune o petiție în numele unei persoane juridice), adresa de domiciliu/ reședință, adresa de email, numărul de telefon, interesul utilizatorului (mesajul sau textul petiției), încărcarea în formular a documentelor care însoțesc petiția. De asemenea, pe lângă aceste date, este necesar să prelucrăm și orice alte date sau informații cu caracter personal care sunt introduse voluntar de dvs. în caseta destinată textului petiției, precum și cele indicate în documentele pe care le dvs. le încărcați în formularul online în susținerea și motivarea petiției.

4. „Căutare sau verificare document”, pentru a urmări sau verifica stadiul unui document sau petiții deja înregistrate, fiind necesar să ne furnizați numărul de înregistrare/codul primit la depunerea unei cereri (sau să scanați codul QR de pe document cu ajutorul unui dispozitiv mobil – telefon de tip smartphone).

Furnizarea anumitor informații cu caracter personal marcate cu *) prin intermediul formularelor noastre de contact este obligatorie, soluționarea cererillor nefiind pobilă fără furnizarea acestor informații. Alte date sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularelor de contact sunt la alegerea dumneavoastră.

            5. „Contact” pentru a ne transmite un mesaj, fiind necesară furnizarea în formular a următoarelor tipuri de date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de email, interesul (trimiterea unui mesaj, cerere, sesizare). De asemenea, vom prelucra orice alte date sau informații cu caracter personal pe care utilizatorul le completează în caseta destinată mesajului.

            6. ”PROGRAMARE LA GHIȘEU” – pentru efectuarea unei programări la ghișeul instituției: numele și prenumele, adresa de email, numărul de telefon, data și ora programării, interesul.

            Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate cu titlu obligatoriu poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii mesajelor și solicitărilor dumneavoastră prin intermediul website-ului.

 

De asemenea, suplimentar față de datele cu caracter personal și modalitățile de colectare descrise mai sus, colectăm date și prin alte mijloace sau din alte surse, așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web.

 

Astfel, este necesar să vă informăm despre faptul că website-ul www.cjcs.ro colectează anumite informații tehnice despre dumneavoastră, care identifică doar activitatea de vizitator sau utilizator al website-ului, atât ca urmare a simplei accesări a site-ului, cât și ca urmare a vizualizării paginilor sau secțiunilor pe care ați dat clic cu ocazia utilizării site-ului.

Aceste informații tehnice sunt colectate prin mijloace automate, respectiv prin modulele cookie sau alte tehnologii similare (web beacons, web server logs, s.a), stocate în fișierele jurnal și reprezintă date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri, dar care nu identifică direct o anumită persoană.

Modulele cookie identifică informații precum: adresele IP (Protocol Internet), sistemul de operare, tipul de browser, locația geografică a computerului sau a dispozitivului, și alte informații despre vizitarea acestui website, de exemplu paginile vizualizate, secțiunile/rubricile/articolele pe care ați dat click. Adresa dumneavoastră IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și personalizat (pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica de administrare a fișierelor cookie disponibilă pe website-ul nostru aici. 

 

De asemenea, vă informăm că, navigând în cadrul secțiunilor din website-ul nostru, veți întâlni și alte link-uri /adrese de interes pentru informarea dumneavoastră către website-uri care au sau pot avea legătură cu conținutul website-ului și pe care Instituția noastră nu le controlează (de ex: www.gov.ro, www.sts.ro, www.poca.ro, www.fonduri-ue.ro, www.europa.eu, s.a).  După ce faceți clic pe unul din aceste link-uri, veți fi direcționat către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea înainte de a trimite orice informații personale acestor website-uri. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor operatori de date cu caracter personal sau pentru modul în care website-urile acestora își gestionează datele. Nu controlăm și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

 

 1. SCOPURILE  ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului www.cjcs.ro în următoarele scopuri:

 • Furnizarea serviciilor autorității județene a administrației publice și emiterea actelor administrative pentru cetățeni, respectiv a activităților suport specifice administrației publice județene prin intermediul website-ului;

 

 • Gestionarea relației cu cetățenii, respectiv suportul oferit acestora prin intermediul căilor de comunicare postate la secțiunea „Contact” din cadrul website-ului;
 • Soluționarea petițiilor primite online
 • Promovarea activităților, programelor/ proiectelor de dezvoltare desfășurate de instituție și informarea utilizatorilor cu privire la legislația aplicabilă, actele și proiectele de acte administrative, rapoarte diverse, comunicate de presă, anunțuri, știri, etc
 • Îndeplinirea oligațiilor legale specifice autorității județene a administrației publice, în contextul înregistrării, analizării și soluționării petițiilor/ sesizărilor/cererilor transmise, întocmirea documentelor administrative, arhivarea documentelor;
 • Efectuarea de analize interne destinate îmbunătățirii serviciilor publice de interes județean;
 • În scop de arhivare a documentelor, atât în format fizic, cât și electronic;
 • Administrarea și întreținerea website-ului, îmbunătățirea experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al website-ului sau a preferințelor de consum ale utilizatorilor website-ului.
 • Pentru a diagnostica sau remedia probleme tehnice de funcționare a website-ului.
 • Pentru protejarea împotriva fraudei și a altor activități ilegale, pentru soluționarea oricăror petiții/plângeri/solicitări ale persoanelor vizate, precum și pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță, soluționarea litigiilor sau investigațiilor în care instituția este parte.

 

 1. TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrării de către CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN a datelor cu caracter personal prin intermediul website-ului conform scopurilor mai sus indicate este:

 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. e) din Regulamentul UE 679/2016, în ceea ce privește activitatea de preluare și soluționare a petițiilor, emiterea autorizațiilor/avizelor de urbanism, respectiv furnizarea oricărui alt serviciu public de interes județean către cetățeni, etc.

•           Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul UE 679/2016, în ceea ce privește respectarea și aplicarea Codului administrativ și altor acte normative în vigoare aplicabile activității instituției, activitatea de înregistrare financiar-contabilă, activitatea de arhivare fizică/electronică a documentelor, soluționarea solicitărilor cetățenilor în baza OG nr. 27/2002, respectarea și aplicarea politicilor, procedurilor interne ale Instituției, asigurarea funcționalității și păstrarea securității site-ului, etc.

 

 1. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, iar ulterior, pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și a intereselor instituției și cetățenilor (utilizatorii website-ului). 

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de arhivare, se vor aplica măsuri care vizează ștergerea, anonimizarea, arhivarea sau distrugerea datelor, conform procedurilor legale aplicabile și cerințele de protejare a intereselor persoanei vizate. Conform legii, anumite date/informații vor fi păstrate în arhiva instituției permanent.

În cazul prelucrării datelor în baza contului de utilizator (al datelor asociate contului), datele vor fi prelucrate sau vor rămâne în posesia noastră până la momentul dezactivării contului. În măsura în care datele nu vor mai fi necesare pentru instituție, se vor aplica măsuri ce vizează ștergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea în confomitate cu procedurile legale aplicabile și cerințele de protejare a intereselor instituției și persoanelor vizate.

Informațiile colectate de cookies sunt stocate timp de 12 luni, în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanța website-ului. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.

 

 1. TRANSMITEREA/ DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității instituției prin intermediul website-ului, precum furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software, găzduire web), ori în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege, la solicitarea autorităților competente de control ale statului, în baza unor cereri expres formulate și în limitele legii.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dumneavoastră.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dumneavoastră nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la bază consimțământul dumneavoastră explicit sau alt temei legal.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ      

În calitate de persoană vizată, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către instituție și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
 • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
 • Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN, ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă eletronică și nici acces la serviciile electronice online. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal. Datele pot fi șterse în următoarele situații:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, acolo unde prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră;
  • în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:
 1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;
 2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;
 3. (iii) CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;  
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțele de judecată competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN. Astfel, beneficiați de dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: București, B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-20 Sector 1, sau prin e-mail la: anspdcp@dataprotection.ro sau instanțelor de judecată competente pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și pot fi exercitate de către dumneavoastră în orice moment.

 

 1. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri. Facem tot posibilul pentru a păstra datele dumneavoastră în siguranță. Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu. Utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date (cum ar fi HTTPS), folosim anonimizarea și pseudonimizarea acolo unde este cazul. Monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri. 

Restricționăm accesul la datele dumneavoastră personale, permițându-l doar acelor angajați care trebuie să cunoască acele informații pentru a vă oferi serviciile pe care le solicitați. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dumneavoastră.

Însă, chiar dacă facem tot posibilul, nu putem, garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și înțelegeți că orice informație pe care o transferați către noi, se face cu un anumit risc. Cu toate acestea, instituția folosește măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență.

De asemenea, suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program. În aceste situații, obiectivele noastre sunt de a izola cât mai rapid problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri. Dacă este necesar, vom informa autoritățile competente cu privire la încălcările de securitate a datelor. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea incidentele de utilizare incorectă sau incursiuni neautorizate în site-ul www.cjcs.ro .

Vă informăm că sunteți deplin responsabil pentru menținerea confidențialității parolei și a informațiilor înregistrate pe acest site, precum și pentru toate înregistrările realizate pe contul dumneavoastră. Prin prezenta, consimțiți să notificați în scris reprezentanții instituției indicați în cuprinsul acestei Politici de confidențialitate, cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei dumneavoastră, respectiv a contului dumneavoastră. Instituția nu poate fi ținută responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu rezultat ca urmare a neîndeplinirii acestor obligații de către dumneavoastră.

 1. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Conținutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

 

 1. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la adresa sediului CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN din Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, jud. Caraș-Severin, sau prin e-mail la:  cjcs@cjcs.ro

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: București, Bdul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 01036, web: www.dataprotection.ro, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. 

 

Totodată vă informăm că dreptul dumneavoastră de a vă adresa în orice moment autorității de supraveghere nu va fi afectat în niciun fel, dacă ne contactați în prealabil. Vă asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă cu dumneavoastră.

 

Datele de contact ale responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor: email - dpo@cjcs.ro.

 

Publicată la data: 21.11.2023